Publications - ASIAN ART & ARCHAEOLOGY

İçeriğe git

Ana menü:

Publications

ARTICLES (PDF)


Çeşmeli, İ. 2002. “Semerkand Şehrinin Antik Dönemden 19. Yüzyıla Kadar Olan Fiziksel Gelişimi (Physical Development of the Semerkand City from the Antiquity to the 19th Century)”, Sanat Tarihi Yıllığı, 15:57-90.

Çeşmeli, İ. 2003. “Orta Asyada Bir Ortaçağ Yapısı Olan Diggârân Camisi (Diggaran Mosque from the Medieval Central Asia)”, Sanat Tarihi Yıllığı, 16: 29-59.


Çeşmeli,İ. 2004. “Orta Asya’da Eksantrik Bir Yapı: Magâk-ı Attârî Camii (An Eccantric Building in Central Asia: Magak-ı Attari Mosque)”, Arkeoloji ve Sanat, 118:  76-85.

Çeşmeli, İ.2005. “Orta Asyada Kaşkaderya Bölgesi Merkezi Ayaklı Dört Kubbeli Cami Tipolojisi (Typology of Mosque of Four Domed of Central Column in Kashkadarya Region in Central Asia)”, Arredamento Mimarlık, 3:106-115.

Çeşmeli, İ. 2005. “Orta Asya Mimarisi '7-13.Yüzyıllar' I (Architecture of Central Asia '7-13. Centuries' I)”, Mimarlık ve Dekorasyon, 140: 46-54.

Çeşmeli,İ. 2005. “Orta Asya Mimarisi (7-13.Yüzyıllar) II (Architecture of Central Asia '7-13. Centuries' II)”, Mimarlık ve Dekorasyon, 141:38-46.

Çeşmeli, İ.2005. “Orta Asya’da Kerpiçten Bir Yapı Katta Camii (An Adobe Building in Central Asia: Katta Mosque)”, Arkeoloji ve Sanat, 120: 118-122.


Çeşmeli, İ. 2006, “9-12. Yüzyıllar Arasında Orta Asya’da Yapılmış Olan Mezar Yapılarının Tipolojisi (Typology of Tombs of Built in Central Asia in the 9-12. Centuries ”, Arkeoloji ve Sanat, 121: 122-137.

Çeşmeli, İ.2006. “Özbekistan’da Kaşkaderya Bölgesi Guzar Vahası’nda 2005 Yılı Kazı Çalışması ( Archaeological Excavation in Guzar Oasis in Kashkadarya Region in Uzbekistan) ”, Arkeoloji ve Sanat, 123: 45-66.

Çeşmeli, İ. 2007. “Sogdlularda Sosyo-Kültürel Yapı ve Sanat 'Sogdiana 5-8. Yüzyıllar' (Art and Socio-Cultural Structure in Sogdians) ”, Mimarlık ve Dekorasyon, 161:  130-141.

Çeşmeli, İ. 2007."Orta Asya Camilerinde Tipoloji '7-13. Yüzyıllar' (Typology of Central Asia Mosques '7-13. Centuries') ", Sanat Dünyamız, 103: 314-333.

Çeşmeli, İ. 2007. “Antik Çağ Orta Asya Tapınaklarında Tipoloji (Typology of Central Asia Temples in the Antiquity)”, Arkeoloji ve Sanat, 126:93-98.

Çeşmeli, İ. 2008. “Sogdlularda Cenaze Töreni ve Cennete Yükseliş Sahneleri (Scenes of Ascend to Heaven and Funeral in Sogdians)”, Mimarlık ve Dekorasyon, 173: 88-94.

Çeşmeli, İ., Raimkulov, A. ,  Egamberdiev, F. 2009. “Раскопки городища ялпактепа в Гузарском районе Кашкадарьинской области, 2006-2008 гг. (Raskopki Gorodişça Yalpaktepa v Guzarskom Rayone Kaşkadarinskoy Oblasti 2006-2008 gg.)”, Археологические Исследования в Узбекистане 2006-2007 гoдa (Arheologiçeskie İssledovaniya v Uzbekistane 2006-2007 Goda / Archaeological Researches in Uzbekistan season 2006-2007), Taşkent, 6: 196-207.

Çeşmeli, İ. 2010. "Budist Mimarisinin Orta Asya'daki Gelişimi (Development of Buddhist Architecture in Central Asia)", Mimarlık ve Dekorasyon, 196: 76-84.

Çeşmeli, İ. 2010. "Arkeolojik Kazı Calışması Guzar Vahası Yalpak Tepe Şehri 'Ozbekistan' (Archaeological Excavation in Yalpak Tepe City in Guzor Oasis 'Uzbekistan') ", Toplumsal Tarih, 196: 60-65.

Çeşmeli, İ.,  Raimkulov, A.,  Günözü, H. 2011. “Güney Sogdiana Bölgesi Guzar Vahası Yalpak Tepe Şehri Harabesi Özbek-Türk Arkeolojik Kazı Çalışması 'Özbekistan/Kaşkaderya' (Uzbek-Turk Archaeological Excavation Work at Yalpak Tepe City Ruin in Guzar Oasis in South Sogiana Region), Türkiyat Mecmuası, 21 : 233-265 .

Çeşmeli, İ. 2012."Moğollar Öncesi Orta Asya'da Süryani Hıristiyanlığı (Syriac Christianity in Central Asia Before the Mongols)", Arkeoloji ve Sanat, 140: 195-206.

Çeşmeli İ., Raimkulov A., Günözü H. 2012 . "Özbekistan'da Guzar Vahası (Güney Sogdiana) Yalpak Tepe Şehir Harabesi 2011 Yılı Özbekistan-Türkiye Uluslararası Ortak Arkeolojik Kazı Çalışması, Türkiyat Mecmuası, 22: 313-316.

Çeşmeli İ., Raimkulov, A. 2012. "Қашқадарё вилояти ғузор тумани ялпоқтепа шаҳар харобаларида 2011 йилда олиб борилган археологик қазишмалар (Kaşkadare Viloyati Guzor Tumani Yalpok Tepa Şahar Harobalarida 2011 Yilda Olib Borilgan Arheologik Kazişmalar)", Arheologiçeskie İssledovaniya v Uzbekistane 2010-2011 Goda (Archaeological Researches in Uzbekistan season 2010-2011),  Samarkand, 8: 229-235.

Çeşmeli,  İ.,  Raimkulov, A. 2013. "Özbekistan-Türkiye Uluslararası Arkeolojik Çalışmalar Projesi: Özbekistan'da Yerkurgan Merkez Tapınağı 2013 Yılı Arkeolojik Kazı Çalışması (Uzbekistan-Turkey International Archaeological Project: Yerkurgan Central Temple '2013')", Türkiyat Mecmuası, 23: 241-248. Çeşmeli, İ. 2014.  "Bronz Çağından Erken Orta Çağa Orta Asya Tapınakları (Temples of Central Asia from the Bronze Age to the Early Middle Ages)", Art-Sanat, 1:19-33.


Çeşmeli, İ. 2014. "Sogdlarda Bazı Zoomorfik Atribüler (Some Zoomorphic Attributes in the Art of Sogdian)", Art-Sanat, 2: 51-79.

Çeşmeli, İ. 2015. "Türk Göçebelerinde Dinler, Kültler, Ritüeller ile İkonografi 'M.S. 8. Yüzyıla Kadar' (According to Historical Sources: Religious, Cults, Rituals and Iconography of Turkish Nomands 'Until the 8th Century')", Art-Sanat, 3: 47-96.

Çeşmeli, İ. 2015. "Kök Türklerde İkonografik Açıdan Kuş Figürleri (The Bird Figures in Kok Turks in Iconographic Terms)", Art-Sanat, 4: 67-80

Çeşmeli,İ. Günözü, H., Raimkulov, A. 2016.” Sogdianada Yeni Arkeolojik Keşifler: Yalpak Tepe Sarayı ve Yerkurgan Merkez Tapınağındaki Arkeolojik Çalışmalar 'Kaşkaderya-Özbekistan 2003-2013' (
The New Archaeological Dicoveries in Sogdiana: The Archaeological Works in Yalpak Tepe Palace And Yerkurgan Central Temple (Kashkadarya-Uzbekistan/2003-2013)
”, Art-Sanat, 6: 11-83.


Çeşmeli, İ. 2017. "Kök Türklerde Cenaze Ritüelleri ve Sanat: Fenghuang (Funeral Rituals and Art in Kok Turks: Fenghuang)", Ölümünün 50. Yılında Uluslararası M. Fuad Köprülü Türkoloji ve Beşeri Bilimler Sempozyumu (21-22 Kasım 2016) Bildirileri, İstanbul, 185-217.

 
 
İçeriğe dön | Ana menüye dön